Pompy DRAGFLOW

Kruszywa to niemal dwie-trzecie minerałów nieenergetycznych pozyskanych z kopalni w ciągu roku. Dragflow od ponad 25 lat projektuje i wytwarza urządzenia pogłębiające. Nasze urządzenia są stosowane do pozyskiwania piasku i żwiru, w zakładach wypłukiwania materiałów, odstojnikach odpadów kopalnianych, pojemnikach zgorzeliny w przemyśle metalurgicznym, recyklingu bentonitu i kopalniach odkrywkowych na całym świecie. Te doświadczenia napędzają nieustanny rozwój w celu uzyskania najlepszych rozwiązań dla różnych branż. Oprócz pomp zatapialnych do bardzo ciężkich zawiesin oraz pogłębiarek do kopalni mokrego piasku i do odstojników, Dragflow od ponad 25 nieustannie pracuje nad rozwiązaniami dla branż: kruszyw, budownictwa, przemysłu. Najnowszym osiągnięciem jest seria zaawansowanych pulpitów sterowania, które umożliwiają monitorowanie systemów Dragflow z odległych miejsc poprzez internetowe aplikacje pokazujące funkcjonowanie maszyny w czasie rzeczywistym oraz historię najważniejszych parametrów.

Pompy Dragflow z mieszadłem są budowane do pracy w ciężkich warunkach, m.in. do:
 • Pozyskiwania piasku i żwiru
 • Czyszczania odstojników w kopalniach
 • Czyszczenia pojemników na zgorzelinę w stalowniachi
 • Recyklingu bentonitu
 • Czyszczenie zbiorników
 • Pompowanie pozostałości produktow rolniczych (ziemniaki, marchew, pomidory...)
 • Oczyszczalni ścieków
 • FLYGT
 • Xylem
 • Grundfos
 • ebara
 • dellmeco