Pompy Jung Pumpen MultiStream

Pompa typu MultiStream z wirnikiem kanałowym i regulowanym luzem osiowym

Pompy do ścieków typu MultiStream są przeznaczone do pompowania ścieków z komunalnych i przemysłowych przepompowni oraz wód deszczowych. Mniejsze typy pomp są przydatne do pompowania wody i ścieków np. w przypadku powodzi. Pompy typu UAK są przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych nie zawierających fekaliów. Pompy typu UFK są w wykonaniu przeciwwybuchowym i przeznaczone są do pompowania ścieków zawierających fekalia.

Pompy tego typu są najczęściej stosowane do:

  • ścieków zawłóknionych
  • ścieków zawierających substancje stałe
  • wody zanieczyszczonej
  • ścieków surowych
  • szlamu surowego
  • wody deszczowej

Typoszereg pomp jest podzielony na grupy w zależności od wydajności.

  • Xylem
  • Grundfos
  • ebara
  • dellmeco