Pompy Jung Pumpen MultiFree

Pompy MultiFree z wirnikiem typu Hortex.

Pompy typu MultiFree są przeznaczone do pompowania ścieków z komunalnych i przemysłowych przepompowni oraz wód deszczowych. Mniejsze typy pomp są przydatne do pompowania wody i ścieków np. w przypadku powodzi. Pompy typu UAK są przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych nie zawierających fekaliów. Pompy typu UFK są w wykonaniu przeciwwybuchowym i przeznaczone są do pompowania ścieków zawierających fekalia.

Pompy tego typu są najczęściej stosowane do:

 • ścieków zawłóknionych ze skłonnością do tworzenia się warkoczy
 • ścieków zawierających powietrze i gazy
 • ścieków zawierających substancje stałe
 • ścieków zawierających substancje o działaniu ściernym
 • wody zanieczyszczonej
 • ścieków surowych 
 • szlamu surowego
 • wody powierzchniowej
 • wody deszczowej

Typoszereg pomp jest podzielony na grupy w zależności od wydajności.

 • FLYGT
 • Xylem
 • Grundfos
 • ebara
 • dellmeco