Pompa SIGMA KDDF-080-02-AL-N 400V

Pompa SIGMA KDDF-080-02-AL-N 400V

Zanurzeniowe pompy osadowe są przeznaczone do pompowania zanieczyszczeń spowodowanych bagnem do 30% i piaskiem albo masami ściernymi do 10% wagi. Pompy można użyć również do wód odpadowych z mieszankami olejów i węglowodorów.
Pompy można zwłaszcza wykorzystać w budownictwie, przy pracach wykopowych i melioracyjnych, przy usuwaniu skutków powodzi, itd.
Pompa przeznaczona do środowiska niewybuchowego.

Waga: 123 kg
Wysokość podnoszenia (m): 26
Wydajność (l/s): 12
Napięcie (V): 400