Pompa SIGMA 80-GFHU-220-60-LU (MH), 3F

Pompa SIGMA 80-GFHU-220-60-LU (MH), 3F


Zanurzeniowe osadowe pompy kanalizacyjne typu GFHU są specjalnymi pompami, które są przeznaczone do pompowania wód odpadowych, kału, osadów, które zawierają stałe drobne cząstki i materiały włókniste, takie jak np. papier, szmaty, opatrunki, resztki jedzenia i różne spływy z ulic, ewentualnie małe ilości piasku, popiołu, żwiru, odłamki drewna i inne materiały pochodzące z kanalizacji.
Doskonale sprawdzają się w systemach kanalizacyjnych,
w oczyszczalniach ścieków, w obiektach przemysłowych,
w sieciach kanalizacyjnych itp.

Waga: 100 kg
Wysokość podnoszenia (m): 8,8
Wydajność (l/s): 15,7
Napięcie (V): 400