Pompa zębata DESMI ROTAN-TECHNIC TRANS

Typowe zastosowania

Pompowanie

  • Czysty olej
  • Glikol
  • Olej roślinny
  • Rozpuszczalniki
  • Olej smarowy
  • Olej przepracowany
  • Olej rybi

Pompy zębate, do czystych, nieabrazyjnych cieczy.
Pompa o prostej, zwartej budowie; dzięki temu o obniżonej cenie; w zmodyfikowanych konfiguracjach często stosowana przez klientów OEM /pierwotnych producentów urządzeń, instalacji przemysłowych/ Dostępna jest również wersja blisko sprzężonej pompy OEM.

Pompy GP są wykonywane z kołnierzami silnikowymi NEMA lub IEC.

Dostępne z króćcami połączeniowymi również pod kątem 90°.